Közlemény a Nemzeti Együttműködési Alap pályázataival kapcsolatos tudnivalókról

 Hírek  |   2012. december 03., hétfő

A Nemzeti Együttműködési Alap 2012. évi támogatásairól szóló szerződések feldolgozását az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) a kedvezményezettek által visszaküldött dokumentumok alapján folyamatosan végzi. A kiküldött szerződéskötés folyamatával kapcsolatosan – a leggyakrabban felmerült kérdésekben – az alábbi információkról tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket:

  • A kifizetésekre előfinanszírozott támogatás esetén is kizárólag a szerződéskötést (mindkét fél általi aláírást) követően kerülhet sor. Ezért kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a támogatási szerződést a korábban az EPER rendszeren keresztül bejelentett aláíró(k) írja (írják) alá, emellett a szintén kiküldött mellékletek is maradéktalanul ki legyenek töltve és alá legyen írva a tájékoztató levélnek megfelelően. A visszaérkezett dokumentumokat az EMET megvizsgálja, és azok megfelelősége esetén haladék nélkül gondoskodik az aláírásról. Ezt követően rövid időn belül sor kerül az aláírt támogatási szerződések visszajuttatására és az előfinanszírozott összeg átutalására.
  •     Ha valamely kedvezményezett szervezet számára a kollégium támogatási feltételt írt elő (pl. költségcsökkentés), akkor azt az EPER rendszeren keresztül ellenőrizni, kezdeményezni szükséges.
  •     Amennyiben a támogatási összeg alacsonyabb az igényelt támogatásnál, és a kollégium konkrétan nem jelölt meg támogatási feltételt, az EMETvégrehajtotta a vonatkozó szabályok alapján az arányos költségcsökkentést a költségtervben. (A támogatási feltételről – ha van ilyen – a szerződéstervezet mellé csatolt levélben kaptak az érintettek tájékoztatást.)
  •     A szerződés aláírását követően is van lehetőség a költségterven belül módosítást kérni, ha az átcsoportosítani kívánt összeg az adott fősor 10 %-át meghaladó mértékű. Ezen arány alatt a költségvetés módosítására nincs szükség. (Átcsoportosításnál nem lehet olyan módosítást kezdeményezni, amelynek eredményeként egy korábban nulla összeggel tervezett soron jelenik meg költség.)
  •     Amennyiben az eredeti pályázatban tervezett program megvalósítása (pl. annak ütemezése miatt) már nem lehetséges, a kollégium által befogadott támogatási cél változatlanul hagyása mellett lehetőség van szerződésmódosítást kezdeményezni az EPER rendszeren keresztül.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a testületek döntésének megfelelően minden kedvezményezett megkapta a támogatási szerződést és a szükséges mellékleteit postai úton.
Ezért kérjük, hogy ha a támogatási szerződést még nem írta alá, szíveskedjen gondoskodni annak aláírásáról, a mellékletek csatolásáról és visszaküldéséről: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, 1055 Budapest, Báthory u. 10.

Kérünk minden kedvezményezettet, hogy amennyiben az előfinanszírozott támogatási összegének jóváírásáról még nem kapott értesítést bankjától, szíveskedjen megtenni az alábbiakat:

  •     Kérjük, hogy a http://civil.kormany.hu/nea-palyazati-kereso oldalon ellenőrizze pályázata eredményét! (Az Önök kényelme érdekében fejlesztettük a keresőt: pályázati azonosítóját ” jelek közé írva pontos találati eredményt kap.)
  •     Kérjük, ellenőrizze, hogy a Támogatáskezelő részéről is aláírt szerződést megkapta-e!
  •     Kérjük, ellenőrizze bankszámláját, hogy a támogatási összeget jóváírták-e! (Csak előfinanszírozás esetén.)

Munkájukhoz, a támogatási összeg felhasználásához sok sikert kívánunk!

Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárság