Szakmai megvalósítások

 2015. január 26., hétfő

Toborzás, kiválasztás:

Összeállítottuk a képzésen résztvevők kiválasztási szempontrendszerét, majd felvettük a lehetséges ügyfelek adatait. A toborzás és a felkutató munka nagyon hatékony volt, nagy számban szerettek volna részt venni a meghirdetett tanfolyamokon a csanádpalotai lakosok, de a szigorú feltételek miatt sokan nem kerülhettek be. A pályázatba bevont és elutasított ügyfeleket hivatalos levélben értesítettük ki.

Hosszú adatfelvételi és adatrögzítő munka következett, a klienseket saját kérésük alapján osztottuk be a kosárfonó és a segéd-egészségőr csoportba.

Képzések:

  • kulcskompetencia képzés
  • tanulástechnikai képzés
  • segédegészségőri képzés
  • kosárfonó és fonottbútor OKJ-s képzés
  • tanulási és munkamotiváció fejlesztése
  • álláskeresési képzés

Képzésekről bővebben

Tanácsadások:

álláskeresési tanácsadás

munkatanácsadás

Munkatanácsadás

A munkatanácsadás egy olyan tanácsadási forma, amely  a munkapiaci folyamatok megismerésén, a munkavállalást elősegítő, illetve korlátozó tényezők feltárásán, az elhelyezkedési akadályok elhárításán, valamint a szükséges támogatási eszközök meghatározásán keresztül segíti az álláshoz jutást és az állás megtartását.

Egyéni fejlesztési tervek készítése – Szakmai koncepció

Kidolgoztuk az egyéni fejlesztési terveket, rövid és hosszú távú célokat állapítottunk meg, minden ügyfélre, személyre szabottan, figyelembe véve az egyéni esetkezelések és a felállított diagnózisok eredményeit. Az esetmenedzserek figyelemmel kísérik ügyfeleik előrehaladását, segítenek problémáik megoldásában, egyéni esetmegbeszéléseket tartanak, tartják a kapcsolatot a tanfolyam oktatóival.

Esetmenedzseri meghallgatások, egyéni esetkezelések

  Problémamegoldó és tematikus csoportfoglalkozások adtak lehetőséget arra, hogy a résztvevők mélyebb szinten, eddig nem tapasztalt helyzetben, megismerjék egymást, az érzelmek kifejezése valamint mások érzéseinek megismerése és elfogadásának gyakorlásával.

 Mindeközben sikerült felismerni, hogy a mindennapok összeütközései, konfliktusai mögött igények, vélemények, értékek, érzések szembenállása húzódik meg.

 A foglalkozások hatására az ügyfelek a konfliktust már nem valamilyen rossz, negatív jelenségként fogták fel, hanem megtapasztalták, hogy ha megfelelő mederbe sikerül terelniük őket, számos fejlődés, változás elősegítői, serkentői lehetnek.

 A közös beszélgetések hozzásegítették a résztvevőket ahhoz, hogy felismerjék a különböző konfliktushelyzeteket, és a hozzákapcsolódó érzéseket, amelyekkel mindennapjaik során a képzés, valamint a jövőbeni munkahelyükön szembekerülhetnek, illetve gyakorlatot szereztek azok célszerű és eredményes kezelésében.

Örömmel tapasztaltuk, ahogy az egymáshoz kapcsolódó rossz viszonyok, félreértések, konfliktusok barátságokká, szövetséggé alakultak át.

Szakmai csoportos megbeszélés

Esetmenedzseri csoportmunka

Hetente egy alkalommal sorra kerülő esetmenedzseri megbeszéléseken az esetmenedzserek, a

szakmai vezető és a projektmenedzsment vesz részt.

Ezeken a megbeszéléseken történnek a belső továbbképzések (személyiségtípusok, asszertív

kommunikáció, a kiégés, mint társadalmi jelenség, konfliktuskezelő tréning), beszámolók az

ügyfelek előmeneteléről, a szerzett tapasztalatok átadása, a feladatok kiosztása, a problémás

egyéni esetkezelések megvitatása és az egyéb közös problémák megoldása.

Projektindítás

Az augusztus eleji projektindító megbeszélésünk után a pályázat tartalma alapján kiválasztottuk a képzés célcsoportjait, több alkalommal foglalkoztunk a toborzási helyszín felkutatásával, ebben nagy segítségünkre volt Csanádpalota Város Önkormányzata és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat.  Hivatalos meghívót küldtünk ki az érintett személyeknek, de szórólapon és a csanádpalotai Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján is népszerűsítettük a képzést.

Képzési támogatás kifizetése

A képzési támogatás kifizetésére hetente került sor, hogy megtanulják az ügyfelek, hogyan kell beosztani a pénzt a mindennapokban.

Étkezés biztosítása

A tanulási-oktatási napokon egészséges, meleg étkezést biztosítottunk ügyfeleink számára.

– See more at: http://civilszeged.hu/node/56#sthash.Jed7OkIh.dpuf