A program bemutatása

 2015. január 26., hétfő

Programunk „Társadalmi és munkaerő-piaci kulcskompetencia fejlesztése a Dél-alföldi régióban” ismertetése

Projekt neve: „Társadalmi és munkaerő-piaci kulcskompetencia fejlesztése a Dél-alföldi régióban”

Projekt azonosító: TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0103

A megvalósítás helyszíne: 6913 Csanádpalota, Szent István u. 40.

Szervezetünk a lakosság életminőségének javítására törekszik, így a hátrányos helyzetben lévő személyek számára biztosítjuk és hozzájárulunk esélyeik kiegyenlítéséhez a foglalkoztatás, a szociális biztonság és egyéb társadalmat érintő területeken.

Jelen projekt Csanádpalota térségében élő 45 fő hátrányos helyzetű, munkatapasztalattal nem rendelkező vagy legalább 5 éve munkanélküli, inaktív, alacsony iskolai végzettségű vagy elavult szakképzettséggel rendelkező személy társadalmi integrációját támogató komplex HR fejlesztése, mely javítja a foglalkoztathatóságot és az önálló életvitelre való felkészítést.

A projekt megvalósítása során a célcsoport elhelyezkedési esélyit képzésekkel, ismeretbeli hiányosságok felzárkóztatásával kívánjuk megvalósítani. A projekt keretében Csongrád megyében található kistérségek területeiről kerülnek bevonásra a résztvevők. Ezen emberek a rendszeres munkavégzés során integrálódnak a munkatársaik által kialakított csoportokba, valamint rendszeres jövedelemhez jutnak, ezáltal javul társadalmi helyzetük. Ezen pozitív hatás bemutatását célozza a munkakipróbálási tevékenység, melynek keretében 2 hónapig foglalkoztatják a bevont célcsoport tagjait. A tagok a képzéseink során a munkaerő piaci követelményeknek megfelelő ismereteket szereznek. Ezen emberek részére problémát jelent a folyamatos olvasás, írás, szövegértés, részükre oktatást szervezünk.

Tevékenységünk célja, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy a Dél-Alföldi régióban csökkenjen a tartós munkanélküliek száma. A projektben megvalósuló programok során a résztvevő tagok megismerkedhetnek az álláskereséshez szükséges ismeretekkel. Ezáltal javíthatjuk a tartós munkanélkülieek elhelyezkedési esélyeit ill. a társadalmi helyzetüket, az alapvető kompetenciák ismeretével hatékonyabban tudják saját érdekeiket képviselni.

Mindez egyértelműen illeszkedik a pályázó szakmai célkitűzéséhez, mely hatékonyan támogatja a társadalom széles rétegeinek megvalósító életminőség javítását célzó tevékenységeket.

A projekt hosszú távú célja tehát a fenti célcsoport kirekesztődésének megszüntetése, integrálása a munka és a képzés világába.

Kedvezményezett neve és elérhetőségei:

Európai Dél-Alföldi Regionális Alapítvány

6720 Szeged, Földmíves u. 1. fsz. 3.

Tel.: 06-70-932-7490

E-mail: daraalap@gmail.com

civilszeged.hu

Közreműködő szervezet neve és elérhetőségei:

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület

Tel.: 1/273-4250

E-mail: eutamogatas@esza.hu

– See more at: http://civilszeged.hu/a_program_bemutatasa#sthash.iS2EZwmV.dpuf