Köszöntjük honlapunkon!

 2015. január 26., hétfő

Engedjék meg, hogy bemutatkozzunk.

Dél-Alföldi Regionális Alapítványunk 2005-től közhasznú szervezet, regionális szinten működik hazai és számos határon túli magyar civil szervezettel szorosan együttműködve. Létrehoztuk a magyarsiker.hu honlapunkat, így 500 határon túli magyar szervezettel tartjuk a kapcsolatot. Egyre gyakrabban, hagyományőrző jelleggel a Kárpát-medencében lévő civil szervezetek részére kulturális programokkal színesített „nemzeti együttműködési civil találkozókat” kezdeményezünk.

Büszkék vagyunk arra, hogy részt vállalunk a minden évben más, határon túli helyszínen megtartott Nemzeti Identitástábor szervezésében. 2015-ben a székelyföldi Csomakőrösön, 2016-ban a felvidéki Érsekújváron, 2017-ben a kárpátaljai Nagydobronyban, 2018-ban már több helyszínen, Panyolán (Panyolafeszt), Telkibányán, Rozsnyó-Berzétén és Bugacon (Kurultáj) segédkeztünk a tábor szervezésében és részt vettünk programjain. A szívet melengető hagyományt folytatva 2019. augusztusban Délvidéken, Tótfalun (Tornyoson és Zentán) került megrendezésre az immár 5. IDEntitástábor.

Azóta is a folyamatosan, évről-évre szerveződő magyar kulturális és identitást őrző civil tudástalálkozókon egyre nagyobb számban vesznek részt muravidékiek, délvidékiek, drávaköziek, őrvidékiek, felvidékiek és erdélyiek. Ezen találkozók alkalmával a közös beszélgetések, közös gondolkodás során mélyülnek a személyes kapcsolatok.

2014. évi nemzeti civil találkozónk széles körű sikerét bizonyítja, hogy több mint 100 civil szervezet részvételével Zsombón és Oromhegyesen rendeztük meg az I. „NeKED” – Nemzeti Kulturális Együttműködés Délen programunkat. Csatlakoztunk az adott települések nagyrendezvényeihez, 4.000 főt szólítottunk meg amellett, hogy több hazai és határon túli média megjelenésünk, interjúnk is volt. Célunkat elértük: a civil aktivitás növelése, a társadalmi nyilvánosság szélesítése, a kulturális értékek továbbvitele, a magyarságtudat megőrzése érdekében. A határon túliak mellett, a környező települések lakosainak, civil szervezeteinek és a település vezetőknek a figyelmét is felkeltettük, rendezvényeinken bemutatkoztak, előadásokat tartottak.

2015. decemberében a „II. NeKED” találkozónkat már kiterjesztettük Felvidék több településére is, egy együttműködési karaván elindításának kezdeményezéseként.

A Nemzeti Identitástábor szívet melengető hagyományát folytatva 2020. augusztusában Szarvason kerül megrendezésre az immár 6. IDEntitástábor. A tábor során a résztvevők új ismeretekre tudnak szert tenni és új barátságokat kötni, megismerik egymás hagyományait, kulturális szokásait.

Alapítványunk 2018-tól a Nonprofit Hagyomány Alapítvány „Kultúra határok nélkül” című projektjének aktív résztvevője. Szervezetünk aktív szerepet vállal a civil szervezetek közötti kapcsolatépítésben, a kulturális összetartozásban és ezen szellemiség erősítésében.