Hírek és események

 2015. január 26., hétfő

Toborzás, kiválasztás

Összeállítottuk a képzésen résztvevők kiválasztási szempontrendszerét, majd felvettük a lehetséges ügyfelek adatait. A toborzás és a felkutató munka nagyon hatékony volt, nagy számban szerettek volna részt venni a meghirdetett tanfolyamokon a csanádpalotai lakosok, de a szigorú feltételek miatt sokan nem kerülhettek be. A pályázatba bevont és elutasított ügyfeleket hivatalos levélben értesítettük ki.

Hosszú adatfelvételi és adatrögzítő munka következett, a klienseket saját kérésük alapján osztottuk be a kosárfonó és a segéd-egészségőr csoportba.

Évnyitó, programindító

Évnyitó

A tanfolyam indítása 2011. október 25-én az ünnepélyes tanévnyitóval indult. Az évnyitót a Kelemen László Művelődési Házban tartottuk Csanádpalotán. Meghívott vendégeink is voltak: Kovács Sándor csanádpalotai polgármester, Ádók István a művelődési ház igazgatója és az Europerson Kft. vezetője.

A program a következő volt:

Ünnepélyes megnyitó

Résztvevők:

   Ferenczi Ildikó az Európai Dél-Alföldi Regionális Alapítvány elnöke

  Kovács Sándor polgármester

  Ádók István  a Kelemen László Művelődési Ház igazgatója

  Baksa József az Európai Dél-Alföldi Regionális Alapítvány projektvezetője

  Európai-Dél-Alföldi Regionális Alapítvány esetmenedzserei: Kotogány Tímea, Pakai Gyuláné, Pigler Krisztina

  Bemutatkozik és tájékoztatót tart a képzés rendjéről az Europerson Kft. Képviselője

 Kulcskompetencia képzés indulása

A kulcskompetencifejlesztés ideje alatt a résztvevőknek 400 órában volt lehetősége arra, hogy a hiányos alapismereteiket (írás, olvasás, számtani műveletek elvégzése) pótolják, átismételjék. Erre a fejlesztésre azért fektettünk igen nagy hangsúlyt, mert ezen ismeretek elengedhetetlenek az önálló életvezetéshez, a tanuláshoz és a munkába álláshoz.

Tanulástechnikai tréning indulása

A tanulástechnikai tréning egy 18 órás csoportos foglalkozás. A résztvevők hatékony tanulási módszereket, technikákat sajátítottak el. A tréning elősegítette a képességeknek megfelelő tanulási stílus kiválasztását, gyakorlati alkalmazását.

Segéd-egészségőr képzés indulása

A résztvevők 80 órában, októbertől májusig sajátíthatták el a segéd-egészségőr szakma ismereteit és kihívásait.

Kosárfonó és fonott bútor készítő képzés indulása

A képzés októbertől júniusig zajlott 400 órában, ahol a kosárfonás és fonott bútor készítés alapjait, technikáját, fortélyait oktatták a résztvevőknek.

Karácsonyi ünnepség

 Karácsonyi ünnepség

Ügyfeleinkkel és az Europerson Kft. munkatársaival közösen rendeztük meg karácsonyi ünnepségünket 2011. december 22-én a Kelemen László Művelődési Házban. Minden fellépő, résztvevő és néző lelkesen készülődött már hetek óta erre a napra. Közös éneklések, versmondások, kézműves foglalkozások és egy színdarab színesítette az este hangulatát. Akinek lehetősége volt rá, hozzájárult egy-egy tálca süteménnyel az este sikeréhez. A vacsorát Gáspár József és felesége készítette, nagyon köszönjük nekik felajánlásukat!

A karácsonyi ünnepség programja:

Köszöntőt és verset mond Kovács Kinga szakmai vezető és Ferenczi Ildikó az Európai Dél-Alföldi Regionális Alapítvány elnöke

A csanádpalotai kosárfonó és segéd-egészségőr csoport műsora

Énekelnek az Európai-Dél-Alföldi Regionális Alapítvány esetmenedzserei: Pakai Gyuláné, Pigler Krisztina

Karácsonyi vacsora

A Dér István Általános Iskola színjátszó szakkörének előadása: Charles Dickens – Karácsonyi ének

Karácsonyi kézműves foglalkozás

Problémamegoldó tréning

  Problémamegoldó és tematikus csoportfoglalkozások adtak lehetőséget arra, hogy a résztvevők mélyebb szinten, eddig nem tapasztalt helyzetben, megismerjék egymást, az érzelmek kifejezése valamint mások érzéseinek megismerése és elfogadásának gyakorlásával.

  Mindeközben sikerült felismerni, hogy a mindennapok összeütközései, konfliktusai mögött igények, vélemények, értékek, érzések szembenállása húzódik meg.

  A foglalkozások hatására az ügyfelek a konfliktust már nem valamilyen rossz, negatív jelenségként fogták fel, hanem megtapasztalták, hogy ha megfelelő mederbe sikerül terelniük őket, számos fejlődés, változás elősegítői, serkentői lehetnek.

  A közös beszélgetések hozzásegítették a résztvevőket ahhoz, hogy felismerjék a különböző konfliktushelyzeteket, és a hozzákapcsolódó érzéseket, amelyekkel mindennapjaik során a képzés, valamint a jövőbeni munkahelyükön szembekerülhetnek, illetve gyakorlatot szereztek azok célszerű és eredményes kezelésében.

Örömmel tapasztaltuk, ahogy az egymáshoz kapcsolódó rossz viszonyok, félreértések, konfliktusok barátságokká, szövetséggé alakultak át.

Csoportos tájékoztató 1.

Az első időszak tapasztalatairól, új információkról közösen, nagycsoportos formában tájékoztattuk az ügyfeleket.

Farsangi ünnep

Az ügyfelek az oktatás izgalmait és megterheléseit farsangi mulatság keretében oldották fel.

Oktatóik szervezésében a tanulás után pillanatok alatt átalakították a termet. Előkerültek az otthonról hozott finom sütemények, üdítő italok. A felcsendülő zeneszóra volt, aki táncra perdült, volt, aki jelmezbe öltözött.

A felnőttek és a gyerekek is jól szórakoztak, farsangi álarcot is készíthettek. A programot tombolával zárták, melyben szinte mindenki nyerhetett egy kis apró ajándékot.

A vidámság, ha egy rövid időre is, de feledtetni tudta a mindennapi küzdelmek nehézségeit.

Csoportos tájékoztató 2.

A kezdeti időszak tapasztalataiból okulva új információkkal láttuk el a klienseket, és megbeszéltük a közös, aktuális problémákat.

Kosárfonó tanulmányi kirándulás

Április hónapban a Kosárfonó és fonott bútorkészítő OKJ-s csoport tanulmányi és szakmai kiránduláson vett részt. Békésre utaztak egy helybeli vállalkozóhoz, aki bemutatta számukra a kosárfonás előkészítő fázisait, a vesszők áztatását, hántolását egészen a feldolgozásig, a kreatív alkotásokig.

Az ügyfelek csodálattal tekintettek a gyönyörű, elkészült munkákra, kosarakra, utazóládákra, virágtartókra, dísztárgyakra, csillárburákra, fotelekre, székekre, szekrényekre.

A telepvezető betekintést engedett a vállalkozás megszervezésébe, sikereibe, nehézségeibe, mely hozzájárult ahhoz, hogy az ügyfelek reális képet kapjanak lehetőségeikről.

Vidáman telt a nap, az ügyfeleknek sokat jelentettek a látottak, tapasztaltak. A kis közösségükre is jó hatást tett az út, segítették, támogatták egymást. Lelkesen számoltak be élményeikről az esetmenedzsereiknek.

Csoportos tájékoztató 3.

A képzés lezárulása előtt az elmúlt időszak tapasztalatait, problémáit figyelembe véve nagycsoportos formában tájékoztattuk a következő időszak feladatairól az ügyfeleket.

Segéd-egészségőr vizsga 21 fővel

A segéd-egészségőr vizsgát május 31-én tartottuk meg, a vizsgázók nagyon izgultak, de ennek ellenére mindenki sikeres vizsgát tett. A végén mindenki arcán felcsillant a megkönnyebült mosoly, nagy kő esett le a szívükról, a hálás arcok minden elárultak.

Kosárfonó vizsga 22 fővel

A kosárfonók vizsgáját június 5-6-án bonyolítottuk le. A vizsgázók nagyon izgultak, de ennek ellenére mindenki sikeres vizsgát tett. Nagyon szép vizsgaremekeket készítettek. A végén mindenki arcán felcsillant a megkönnyebült mosoly, nagy kő esett le a szívükról, a hálás arcok minden elárultak.

Munkakipróbálás indul 39 fővel

Július elejétől 39 főnek volt esélye arra, hogy kipróbálja két hónapon keresztül milyen újra belépni a munka világába. A dolgozókat csanádpalotai intézményekbe sikerült elhelyezni: óvoda, bölcsöde, idősek otthona és a művelődési ház.  A kosárfonók pedig végre megvalósíthatták egyéni elképzeléseiket a művelődési ház udvarán.

– See more at: http://civilszeged.hu/node/55#sthash.iergsOI3.dpuf