Beszámoló NTP Szentes

 NTP-TFV-20-0054  |   2022. július 22., péntek

Az Európai Dél-Alföldi Regionális Alapítvány NTP-TFV-20-0054 kódú, A viharsarki tehetségek társadalmi felelősségvállalásának elősegítése című pályázat keretében folytatni 3.000.000 Ft támogatás révén. A pályázat keretében iskolánkból 20 diák tehetséggondozását, alumni találkozót és mintaprojekt kidolgozását valósítottuk meg. Iskolánkban korábban is folyt tehetséggondozás, az Emberi Erőforrások Minisztériuma 543.000 Ft-os összértékű támogatásának köszönhetően, a NTP-TFJ-18-0027 kódú „Játszani is engedd…”: gamification alkalmazása a szentesi gimnázium tehetséggondozási munkájában című pályázat keretében tovább bővült a tehetséggondozás során is használható eszközök köre. A pályázati támogatásból 2-2 példányban 14 különböző társasjátékot, valamint egy 3D nyomtatót sikerült beszerezni. A társasjátékok remekül integrálhatóak az iskolában zajló interperszonális, logikai-matematikai valamint nyelvi tehetséggondozó munkába. Ezt a már megkezdett tevékenységet tudtuk jelen pályázat megvalósító partnereiként folytatni.

Mentorprogram segítségével fejlesztettük 20 tehetséges diákunk képességeit 5 alkalommal 2021.02.15-2022.06.15. közötti időszakban. Az első alkalommal célunk a társadalmi felelősségvállalás, a csapatépítés, helyi közösség építése volt. Ennek érdekében beszélgetőkörrel indítottuk a foglalkozást, ahol mindenki elmondhatta, mely területen szeretne fejlődni és mik az erősségeik. Ezt követően társasjátékok bevonásával különböző szituációs és szerepjátékokat játszottunk, amelyek növelték a gyerekek toleranciáját, erősítették az együvé tartozásukat és alkalmuk adódott egy-egy játék kapcsán tehetségük megmutatására. A második alkalommal előtérben maradt a csapatépítés, viszont új eszközöket vontunk be, a népi hangszereket és népdalokat, mozgásos játékokat is játszottunk és táncoltunk, ami segítette a diákok egymás iránt érzett empátiájának növelését, ezzel megtették az első lépést a tágabb környezetük elismerése felé. Mivel más tájegységek táncait is megismerték, így a nemzeti összetartozás fontosságáról is alkalmunk nyílt beszélni. A harmadik alkalommal egy rövid bevezető előadás keretében a társadalmi felelősségvállalás lelki egészség összefüggéséről hallgattak meg a diákok egy előadást, ennek kapcsán egy filmet is megnéztünk. Később a filmet média tagozatosok is lévén a csoportban röviden kielemeztük és beszélgetőkört nyitottunk a lelki nehézségek feldolgozása témában, illetve megbeszéltük mit tehet a közösség egy egyének kiegyensúlyozott lelki élete érdekében. A mentorálás utolsó alkalmán társasjáték csoportokat alakítottunk, és fő témánk a környezetvédelem volt. A meglévő eszközeink mellett újrahasznosított anyagokból, papír hulladékból is készítettek a gyerekek ismertetőket a játékhoz. A játék után páros munkában gyűjtötték össze tapasztalataikat az együttműködés hatékonyságáról, és ötleteltek, mit tudnának ők tenni felelősen környezetünkért.

Mintaprojektünk: Mintaprojektünk arra irányult, hogy az iskolai alapítvány életében nagyobb szerepet vállaljanak a tehetséges diákok. Iskolai szervezetünk céljai közé felvettük a mentorált csoporttal az alumni működtetéssét, a fiatal tehetségek támogatását és a fiatalok által felvetett problémákra való megoldások keresését, a társadalmi felelősségvállalás tudatosítását. Célunk, hogy Szentesen és környékén olyan következő generáció nőjön fel, amely nem vándorol el, nem hagyja elöregedni települését, hanem felelősnek érzi magát annak fennmaradásáért, jövőjéért.

Az Európai Dél-Alföldi Regionális Alapítvány NTP-TFV-20-0054 kódú, A viharsarki tehetségek társadalmi felelősségvállalásának elősegítése című pályázat beszámolója példaképek előadásáról. 2022. június 15-én került sor a példaképek bemutatkozására, előadás tartására és a program után valósult meg az alumni találkozó is. A programokon 20 fő vett részt.

A példaképek bemutatása során olyan személyeket hívtunk meg, akik kiemelkedőeredményeket értek el a társadalmi felelősségvállalás területén, ezáltal jó példávaljárulhattak a tehetséges fiatalok elé.  Ilyen társadalmilag is felelős példaképek az iskolánk egykori tanulói, akik mára sikeres sportolók, többen közülük olimpikon. 4 meghívott példaképpel tudtak találkozni iskolánk jelenlegi tehetséges diákjai. Máté Hunor úszóval, Tégla Ferenc diszkoszvetővel és Tóth László vízilabdázóval. Mivel iskolánk sport tagozatán népszerí a vízilabda, ezért a már sikeres sportolók életútja, felelős gondolkodáa és jó példája nagyban ösztönözte tehetségeinket arra, hogy nyomdokaikba lépjenek. A meghívott személyek először a társadalmi felelősségvállalás elméleti alapjait ismertették a résztvevő fiatalokkal. Az elméleti bevezetés után saját elért eredményeiket mutatták be, akár képekkel, videókkal illusztrálva, kitérve arra, hogy milyen nagy szerepe volt a közösségüknek az eredmények elérésében. Ezután a program workshop jelleggel működött tovább. A fiatalok csoportokba rendeződtek, az elhangzott példák alapján kiválasztottak egy olyan problémát, amely a környezetükben is jelen van, és közösen ötletelve vázlatosan kidolgoznak egy megoldási tervet, amelyben a közösségnek is szerep jut. Ilyen volt például a sportszerek szép állapotának megtartása, a tornaterem és öltözők tisztaságának növelése.

Alumni találkozók alkalmával rövid elméleti bevezetés hangzott el a társadalmi felelősségvállalás fogalmáról, annak tisztázása történt meg  a találkozó vezetője részséről, hogy milyen ügyekért vállalhat az egyén felelősséget, valamint, hogy milyen keretek között valósíthatók meg a kitűzött célok: egyéni vagy szervezeti formában. A találkozó második felében a végzettek bemutatták azt, hogy ők milyen célokat tűztek ki a társadalmi felelősségvállalás területén, hogyan valósították/valósítják meg azokat, milyen tapasztalatokat szereztek, amelyek segíthetik a fiatalokat saját céljaik elérése érdekében. A találkozó 2022.06.15-én 20 fő tehetségígéret és öregdiákok részvételével jó hangulatban telt, sokat tudott tanulni a fiatalabb generáció a már tapasztaltaktól.