Az Európai Dél-Alföldi Regionális Alapítvány küldetése

 2015. január 26., hétfő

Felelős szerepvállalással támogatjuk az emberi kapcsolatokat elmélyítő közösségépítést és a hátrányos helyzetűeket felkaroló esélyteremtést, környezetünk védelmét.

A dél-alföldi régióban és a Kárpát-medencében működő civil szervezetek fejlesztése, kapcsolatok ápolása és újak kialakítása a magyar identitás erősítéséért.

Kultúránk-, magyar identitásunk- és hagyományaink ápolása.

A mélyszegénység felszámolásában segítség nyújtása.

Önkéntes Pontjainkon az önkéntesek szakmai fejlesztése, összefogása egyéb területen működő intézményekhez való kihelyezése.

Jövőképünk

Célunk, hogy lendületes növekedéssel, hatékony koordinációval, továbbá felelős társadalmi szerepvállalással a Kárpát-medence legkedveltebb és leghatékonyabb civil szervezetévé váljunk. Sikereink zálogát munkatársaink felkészültsége, a helyi- és nemzeti viszonyok ismerete valamint kiváló ügyfélkapcsolataink tudatos fejlesztése jelenti.

Tevékenységeink

  • Civil szervezetfejlesztés:

Ügyfélszolgálatot működtetünk, civil szervezetek közötti kommunikációs feladatokat látunk el. Arra törekszünk, hogy a mindennapi munkánk során fontos és jól használható ismereteket adjunk át a hozzánk forduló szervezetek számára. Koordináljuk a Nemzeti Civil Együttműködési Közösséget

  • Pályázatok írása mellett projektkoordinációt bonyolítunk le:

Hazai és EU-s kiírású pályázatok írása mellett rendezvényszervezést, lebonyolítást, pályázati elszámolást végzünk.

  • Kulturális, közművelődési tevékenység:

Kultúránk, a hagyományok ápolása a közösség formálása révén.
Szociális- esélyegyenlőségi és kulturális programok: Különösen a munkaerőpiacra, az oktatásba és a szakképzésbe való bejutás előmozdításával segítjük a szegénységben élőket. A szociális és kulturális jogok gyakorlásához teremtett lehetőséget

  • Vidékfejlesztés:

Hátrányos helyzetű településeken Vidékfejlesztési Nyílt Napokat, ezen belül fórumokat szervezünk és tanácsadást tartunk.

  • Civil honlapok fejlesztése, fenntartása:

Saját honlapjainkon kívül együttműködő partnereink honlapjának fejlesztésében, fenntartásában és karbantartásában is segítséget nyújtunk. Programjaik hirdetését vállaljuk.

  • Önkéntes Pontok működtetése, önkéntesek fogadása:

Csanádpalotán és Pitvaroson Önkéntes Pontokat működtetünk. Önkénteseinknek valamint az őket fogadó civil szervezeteknek, intézményeknek tanácsadó, információs és felkészítő napokat tartunk.