Európai Dél-Alföldi Regionális Alapítvány
1% kampány

 Hírek  |   2024. április 12., péntek

Idén saját 1% kampányunk mellett partnerszervezetünket is ajánljuk!

Március 15.-e margójára

 Hírek  |   2024. március 20., szerda

1848 tavaszának változásait Magyarországon a reformkor két évtizede előzte meg, a polgári átalakulást, a korhadt, feudális világ „lecserélését” mégis egy napnak, 1848. március 15-ének szokás tulajdonítani. Ugyanakkor az események láncreakciójában Magyarországot nemcsak Palermo és Párizs, hanem Bécs forradalma is megelőzte, a hangulatot a nyugati hírek tüzelték föl. De amíg például a francia fővárosban barikádok és hullahegyek emelkedtek, Bécsben pedig Latour grófot lámpavasra húzták, addig a mi forradalmunk teljesen vértelen volt.

Bővebben: https://m.mult-kor.hu/1848-marcius-15-a-peldatlanul-hetkoznapi-forradalom-20230315

Szent Borbála napja

 Hírek  |   2023. december 08., péntek

https://www.magyarkurir.hu/kultura/szent-borbala-szuz-es-vertanu-101917?fbclid=IwAR31PFCFfpphtjk_F-y2vGFGNPFXKZHqhb_yKrmZCgQNyWaaodb4PKwN2eE

A középkor egyik legismertebb szentje és vértanúja Nikomédiában élt a 4. században. Borbála szűz és vértanú a tizennégy segítőszent egyike – rá emlékezünk december 4-én.

Borbála legendáját az Érdy-kódex rögzítette. Neve a pogány jelentésű Barbarus név nőnemű változata. Nemzetközileg a Szent Barbara névalak ismert, az ortodox kereszténységben Barbara nagyvértanúként tisztelik.

Robert Campin: Szent Barbara a toronyban

Előkelő pogány édesapja, Dioscuros, féltve szép leányát a keresztény vallástól, gyakorta egy magányos toronyba záratta. Borbála e fogságában hírt kapott az alexandriai bölcsről, Órigenészről, és levélben arra kérte, hogy ismertesse meg Krisztus tanításával. Órigenész elküldte hozzá Bálint nevű papját, aki titokban megkeresztelte.

Apja, hogy kedvében járjon leányának, fürdőházat építtetett neki, Borbála azonban az ott álló bálvány szobrát összetörte, és a falba egy harmadik ablakot is vágott, hogy a Szentháromságra emlékeztesse. A féktelen haragra gerjedő Dioscuros meg akarta ölni lányát, aki a pusztába menekült előle, de két pásztor visszahurcolta. A pogány férfi apához méltatlan kegyetlenséggel megkínoztatta Borbálát, majd elküldte a császárhoz, hogy ítélje halálra. Maximianus felszólította a szüzet, hogy mutasson be áldozatot a pogány isteneknek, s amikor a lány megtagadta ezt, megkínoztatta és börtönbe vettette.

Giovanni Antonio Boltraffio: Szent Borbála

A fogságban Jézus megjelent a szenvedőnek, mennyei vőlegényként vigasztalva, erősítve – s a lány testéről eltűntek a kínzások nyomai. Másnap a császár ezt a pogány istenek segítségének tulajdonította, s amikor feltevése ellen Borbála tiltakozott, égő fáklyát dobott az arcába, majd meztelenül kergette végig a város utcáin. Imádságára Isten angyala ruhával borította be az ártatlan szűz testét. Maximianus dühe emiatt csak fokozódott, halálra ítélte; a lány apja maga hajtotta végre az ítéletet (†306). Büntetésül, amikor hazafelé tartott, villám sújtotta halálra, elemésztve testét. Borbálát a keresztény Valentinus temette el a vele együtt lefejezett Juliannával. Sírja csodák színhelye lett.

*

Borbála a jó halál, a bányászok, kohászok, tüzérek, tűzszerészek, ágyú- és harangöntők, a várak, erődök védőszentje, akit pálmaággal, toronnyal, kehellyel, könyvvel szoktak megörökíteni. A középkori városok puskaporos tornyát gyakran nevezték el Szent Borbáláról, hogy a szent segítsen megóvni a veszélyes anyagot a felrobbanástól.

A 7. századtól tisztelete egyre jobban elterjedt. Ünnepét, a legendája történeti alapját övező kérdőjelek miatt, 1969-ben kivették a hivatalos katolikus naptárból, ám kultusza nem szűnt meg.

Szent Borbála szobra Pécsen (Trischler Ferenc alkotása)

* * *

Az ünnep legfontosabb népi hagyománya, a Borbála-ág vágása Borbála szenvedésére utal.

Kiosztották az idei Junior Prima Díjakat

 Hírek  |   2023. november 28., kedd

Forrás: https://www.primaprimissima.hu/kiosztottak-az-idei-junior-prima-dijakat-a-magyar-tudomany-kategoriaban/

Budapest, 2023.november 27. – Idén 17. alkalommal adták át a Magyar Tudományos Akadémia
épületében a Junior Prima díj magyar tudomány kategóriájának díjait. Az elismeréseket Erdei
Annától, az MTA főtitkár-helyettesétől, Zátrok Ildikótól a Magyar Fejlesztési Bank vezérigazgató-
helyettesétől és Dr. Sipos-Tompa Leventétől, a Magyar Fejlesztési Bank elnök-vezérigazgatójától
vehették át a díjazottak.

A Magyar Fejlesztési Bank és a Prima Primissima Alapítvány 2007-ben hívta életre a Junior
Prima Díj magyar tudomány kategóriáját. Az elismerést azok a fiatal tudósok kaphatják, akik
kimagasló tudományos munkájukkal, nemzetközi eredményeikkel, oktatási- és közösségépítő
tevékenységükkel jelentősen hozzájárulnak a magyar tudomány fejlődéséhez. A díjazottak
kiválasztásáról, az egyetemektől, kutatóintézetektől érkezett jelölések alapján, szakmai zsűri
döntött.

A Junior Prima Díj „Magyar Tudomány” kategória idei győztesei:

Abdai Judit (etológia)

  • Biró Zsófia (jogtudományok, gazdaságtudományok)
  • Boza István (közgazdaságtan)
  • Csípő Tamás (orvostudomány)
  • Kutus Bence (kémia)
  • Mester Dávid (kémia)
  • Polyák Helga (biológia)
  • Prokop Susanne (orvostudomány)
  • Szlancsik Attila (műszaki tudományok / anyagtudomány)
  • Varga Tamás (fizika)

Sipos-Tompa Levente, a Magyar Fejlesztési Bank elnök-vezérigazgatója köszöntő beszédében
elmondta: „A Junior Prima díjazottak körét az MFB egyfajta közösségként, családként tartja
számon, hiszen ők egy kicsit az MFB történetének is részeivé váltak. Igyekszünk követni
pályafutásukat, eredményeiket és biztosítani számukra a nyilvánosságot, hogy ezekről hírt
adhassanak az tudomány iránt érdeklődők felé. Mert számukra, számunkra is fontos, ha a
tudomány világában feltett kérdéseik nemzetközi szinten sem maradnak visszhang nélkül.”

A Junior Prima „Magyar Tudomány” kategóriában az MFB 2-2 millió forinttal támogatja a
díjazottakat. A bank a jövőben is kötelességének és felelősségének érzi, hogy támogassa a
fiatal tehetséges kutatókat céljaik elérésében és pályafutásuk kiteljesítésében.
A Magyar Fejlesztési Bank ezúton is gratulál a Díjazottaknak!

A magyar szórvány napja

 Hírek  |   2023. november 17., péntek

November 15-ét, Bethlen Gábor születésének és halálának évfordulóját 2015-ben nyilvánította a magyar szórvány napjává az Országgyűlés. Célunk, hogy felhívjuk a figyelmet azokra a magyar közösségekre, amelyek a tömbmagyarságon kívül élve is hűséggel, szeretettel őrzik nemzeti hovatartozásukat, gazdagítják a magyarság jelenét – közölte Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára közösségi oldalán közzétett videójában.

Magyarország Kormánya 2010 óta azért dolgozik, hogy a legkisebb magyar közösségek is erős bástyái legyenek nemzetünknek – hangsúlyozta. Felidézte: „Az elmúlt 13 évben számos beruházást, fejlesztést valósítottunk meg a szórványban. Az idei évben többek között a tóthfalui új sportcsarnokot, a szamosújvári Téka Alapítvány Szórványkollégium új épületét, valamint a Vajdahunyadi Római Katolikus Plébánia bölcsődéjét adtuk át az ott élő magyar közösségnek.”

Az államtitkár kiemelte: „2015 óta működtetjük a Petőfi Sándor Programot, amelynek keretében már több mint 300 ösztöndíjas látott el szolgálatot egy-egy szórványközösségben, akik közel 80 szervezet munkáját segítették. A Nemzeti jelentőségű intézmények és programok támogatásán keresztül kiszámítható támogatásban részesítjük a szórványban működő szervezeteket, szórványkollégiumokat, oktatási intézményeket.”

„Minden magyar közösség, minden magyar család, minden megszületett magyar gyermek a magyar jövőt hordozza magában. Éppen ezért a jövőben is óvni és támogatni fogjuk a szórványban élő magyar közösségeket, akiknek kitartásáért és magyarsághoz való ragaszkodásáért mindannyian hálával tartozunk.” – zárta üzenetét az államtitkár.

Potápi Árpád János államtitkár kapcsolódó videója itt érhető el:

2023.11.15.

Új felhívások a Nemzeti Együttműködési Alap keretében

 Hírek  |   2023. október 18., szerda

„Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2024.” című, NEAO-KP-1-2024 jelű és a „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2024.” című, NEAG-KP-1-2024 jelű pályázatainak célja a civil szervezetek alapcél szerinti közösségteremtő, a közösség érdekében végzett tevékenységéhez kapcsolódó költségeinek biztosítása, a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése a működési költségeihez való hozzájárulás, illetve szakmai programjai megvalósításának támogatása révén.

A pályázatok beadási időszakai:

„Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2024.” című kiírások tekintetében: 2023. október 2. 14.00 – 2023. november 2. 14.00 között.

„Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2024.” című pályázati kiírás tekintetében: 2023. október 16. 8.00 – 2023. november 17. 12.00 között.

A pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. látja el.

A pályázatokat a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren keresztül (NIR) lehet benyújtani.

A pályázati kiírás és a kapcsolódó dokumentumok letölthetőek

https://civil.info.hu/nea/kezdolap/palyazatok/index.htmlilletve a www.bgazrt.hu oldalakon.

Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy a 2023. október 12. napjától hatályos, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 246. § (1) bekezdés i) pontja alapján az állami adó- és vámhatóság az adószámot törli, ha az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) alapján elektronikus (ún. Cégkapus) ügyintézésre köteles adózó az Eüsztv. szerinti hivatalos elérhetőséggel nem rendelkezik.

Üdvözlettel,

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

XI. Nemzeti Identitástábor

 Hirdetés, Hírek  |   2023. augusztus 04., péntek

https://magyarsiker.hu/xi-nemzeti-identitastaborra-keszules/

Idén 2023.08.12-19 között kerül megrendezésre a XI. Nemzeti Identitástábor, amelynek szervezése a célegyenesbe jutott. Számos érdekes programmal készülünk a közel 80 fő állandó táborozó és a velünk tartó, 1-1 napra, programra csatlakozó vendég számára. A táborozók bemutatják tehetségüket, fellépnek a Bitva-party fesztiválon is, és határtalan koncerten vesznek részt Géczi Erika és zenész barátai jóvoltából Kemeneshőgyészen. Pápán Petőfi emlékhelyeket látogatunk meg. A mozgó, 7 napos tábor során meglátogat minket a Hazajáró című műsor stábja is, felfedezzük Felvidéket, kiemelten Csiliznyáradot, Szímőt és Pozsonyt. Valamint Aug. 17-én Dr. Csatári Bence, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága történésze előadást tart a táborban. Kutatási területe a Kádár-rendszer könnyűzenei politikája. Bencének állandó egy órás műsora van a Hír TV-n szombatonként 17:30-tól Szélesvásznú történelem címmel, de a Kossuth Rádióban is rendszeresen vezet műsort, többek között Az este c. műsor házigazdája szokott lenni. Rendszeresen publikál a Magyar Nemzetben is. Ingyenes programjainkhoz, amelyek az emlékhelyek belépődíjait nem tartalmazzák, a helyszíneken lehet csatlakozni.

Beszámoló külhoni partnerszervezetünk sikereiről

 Hirdetés, Hírek  |   2023. június 23., péntek
Június 20-án este a tornyosi Ady Endre Művelődési Egyesület és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet közösen ÉVADZÁRÓ műsort szervezett a CSOÓRI SÁNDOR ALAP – ” ZENEOKTAT” programján részt vevő tanulóknak.
A műsoron fellépett a Csiribiri és a Szarkaláb néptánccsoport valamint az Egyesület Asszonykórusa és tamburazenekara is!
A gyerekek citerán,parasztfurulyán mutatták be tudásukat.Bemutatkozott még a vonószenekar(hegedű,brácsa,bőgő) kicsi és nagy csoportja és az ifjúsági Handa Banda tamburazenekar ,akik idén már másodjára részt vettek a Durindón is!
Köszönet az oktatóknak,a gyerekeknek,a szülőknek az egész évi kitartó munkáért és a segítségért!
#csoorisandoralap
Forrás és bővebb információ: https://www.facebook.com/adyendre.muvelodesiegyesulet