Az anyák napja eredete és ünneplése

 Hírek  |   2023. május 08., hétfő

Magyarországon május első vasárnapján az anyákat ünnepeljük, 2022-ben ez egybeesik a munka ünnepével, azaz május 1-jével. Honnan ered az anyák napja, és hogyan tehetjük emlékezetessé az egész család számára?

Az első anyák napja: honnan ered az ünnep?

Az anyák napja eredete az ókori, évenként megrendezett tavaszi ünnepségekre vezethető vissza, amelyen a görögök Rhea, Kronosz felesége és a görög mitológia számos istenségének anyja előtt tisztelegtek.

Az őskeresztények a nagyböjt negyedik vasárnapján, a Krisztus édesanyjának, Szűz Máriának tiszteletére rendezett ünnepen már egyfajta anyák napját ünnepeltek. Angliában az ünnepet kiterjesztették az összes anyára, ekkor nevezték el az eseményt anyák vasárnapjának.

Az anyák napjának újabbkori története az 1600-as évekre nyúlik vissza Angliában, ahol a Szűz Mária tiszteletére tartott imaóra után a templomba a gyerekek ajándékokat és virágokat vittek, hogy így tisztelegjenek saját édesanyjuk előtt.

Anyák napja Magyarországon

Magyarországon először 1925-ben ünnepelték meg az anyák napját a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt zászlaja alatt a MÁV gépgyár foglalkoztatójában a munkások gyermekeinek részvételével. 1930-tól pedig már egy miniszteri rendelet a hivatalos iskolai ünnepélyek közé sorolta az anyák napját, amely végül május első vasárnapjára került.

Forrás: https://www.brendon.hu/az-anyak-napja-eredete-es-unneplese-blog-x-375

Ferenc pápa ma érkezik háromnapos apostoli látogatásra Magyarországra.

 Hírek  |   2023. április 28., péntek

Ferenc pápát Novák Katalin köztársasági elnök fogadja a Sándor-palota előtti téren. Az ünnepélyes ceremónia után az egyházfő udvariassági látogatást tesz a Sándor-palotában az államfőnél, majd találkozik Orbán Viktor miniszterelnökkel.

Ezután a Karmelita kolostorban állami hatóságok, a társadalmi élet és a diplomáciai testület képviselőinek részvételével tartanak találkozót. Az eseményen beszédet mond Ferenc pápa és Novák Katalin köztársasági elnök.

A pápa délután a budapesti Szent István-bazi

Ez a cikk a Net Média Zrt. tulajdona. Minden jog fenntartva.

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20230428/ma-erkezik-ferenc-papa-budapestre-ez-lesz-a-penteki-programja-612000

Virágvasárnap a nagyhét ünnepélyes megnyitása

 Hírek  |   2023. április 04., kedd

Virágvasárnap jelentése a latin dominica palmarum, azaz a pálmaágak vasárnapja kifejezésből származik, ami az ünnepi körmenetet és a dicsőséges bevonulást vételezi elő. Ezen vasárnap megünneplésének szokásai a bibliai elemek mellett a jeruzsálemi egyház liturgiájából erednek, ahogy azt már a 4. századtól lejegyezték, és a szentföldi zarándoklatok megsokasodásával terjedtek el világszerte. A Katolikus Egyházban a hagyományos virágvasárnapi ünnepi szentmise a jeruzsálemi bevonulásra emlékeztető körmenettel kezdődik. A templom előtt összegyűlt hívek pálmaágakkal vagy barkákkal köszöntik a templomba bevonuló papságot és az asszisztenciát. Az ünnepi körmenet arról való megemlékezés, ahogy egykor Jézust ünnepelte a jeruzsálemi tömeg. A szamárháton bevonuló Jézust meglátva leterítették ruháikat, ágakat törtek a fákról, s eléje szórva ezt kiáltozták: „Hozsanna! Áldott, aki az Úr nevében jön! Áldott a mi atyánknak, Dávidnak országa, amely íme, eljön! Hozsanna a magasságban!” (Mk 11,9–10). Kétezer évvel ezelőtt a jeruzsálemi nép Dávid fiaként üdvözölte Krisztust, Messiásként, aki szabadulást hoz népükre és megszabadítja őket a rómaiak elnyomása alól. Krisztus küldetése azonban egészen más volt, nem az elnyomó uralomtól szabadította meg a népét, és ezáltal az egész emberiséget, hanem a bűn rabságából. Ebben áll a megváltói tett, ez húsvét értelme.

Forrásunk: https://www.magyarkurir.hu/kultura/viragvasarnap-nagyhet-unnepelyes-megnyitasa-121447

Csatlakozás a Békeének-lánc felhíváshoz

 Hírek  |   2023. március 24., péntek

A Civil Információs Centrum felhívását osztjuk meg:

Közösségünk támogatólag csatlakozik a 2023. április 2-ára, Virágvasárnapra meghirdetett
„BÉKEÉNEK-LÁNC”
elnevezésű kezdeményezéshez
Tisztelettel és szeretettel ajánljuk figyelmükbe, hogy Virágvasárnap énekeljék el az Adj békét a mi időnkben kezdetű éneket, vagy bármely más, a békéért Istenhez fohászkodó éneket, dalt (pl. Szent Ferenc béke-himnuszát), ezzel kérve a történelem Urát, hogy kegyelmes szeretetével vessen véget a szomszédságunkban dúló háborúnak.
Bizalommal kérjük, hogy az éneklésről készítsenek felvételt és juttassák el hozzánk.
A videokat Központunk online felületein közzé tesszük!
Eddig javasolt énekek:
Adj békét a mi időnkben: RÉ 298 / EÉ 291
Szent Ferenc békehimnusza: (jpg)
Dvořák „Újvilág” szimfónia – Égi szent béke jöjj! (kórus kotta) / (teljes kotta)
Dona nobis pacem – Dona nobis pacem (kétszólamú, kísérettel) | csecsy.hu

Forrásunk: https://civil.info.hu/kezdolap/hirek/index.html?o=510

NEAN-KP-1-2022/3-000083 sz. pályázat szakmai beszámolója

 Programjaink  |   2023. március 13., hétfő

Projekt címe: Dél-Alföld és Délvidék testvértelepülés konferencia és kulturális találkozó

Alapítványunk többek között szervezeti kommunikációs tevékenységgel (külső és belső PR) foglalkozik, melynek célja, hogy az együttműködő partnerek folyamatos tájékoztatást kapjanak a rendezvényekről, az alapítvány mindennapi munkájáról. Szervezetünk nagy hangsúlyt fektet ezen felül a kulturális értékek és hagyományok ápolására határainkon belül és kívül egyaránt. Alapítványunk célja egy testvér-települési hálózat kialakítását szolgáló rendszer létrehozása, civil összefogás eredményeként. Programsorozatunkat a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, a Nemzeti Együttműködési Közösség, valamint kiemelten a Csongrád Megyei Önkormányzat segítségével kívánjuk megvalósítani. Ehhez kapcsolódóan 2022-ben a XI.Nemzeti Identitástáborhoz kapcolódtunk, ahol a dél-alföldi régió településeinek lehetősége nyílt arra, hogy értékes kapcsolatokat, együttműködéseket alakítsanak ki. Jövőbeni terveink között szerepel, hogy programunkat más-más településeken megvalósuló nyílt, több generációs programmá fejlesztjük, ami a magyarságtudatunk megerősítésére, a nemzeti érzéseink ápolására, az identitás érzésének megerősítésére ösztönöz. A határon túli szórványmagyarságot a határon túli 7 magyarlakta régióból érkező partnereink segítségével érjük el. Továbbá kétnapos rendezvényeken Lakitelken és Tóthfalun vettünk részt műhelytalálkozókon és kerekasztal beszélgetéseken, kulturális bemutatkozásokon. A támogatást a működésünkhöz és a tervezett rendezvényekre való eljutásra használtuk fel. A kapott támogatást a cél szerinti tevékenységre illetve működésre fordítottuk. Képviselőnk és Képviselőink, önkénteseink saját gépkocsi használatának térítése a partnerekkel történő kapcsolattartás és programszervezés érdekében 250.000 Ft értékben történt. A támogatásból közvetlen részesült Körülbelül 20 szervezettel tudtunk személyesen is találkozni. Működésünkről közvetetten értesült körülbelül 250 fő személyes találkozások során és honlapunkon keresztül. A támogatott tevékenység lehetővé tette szervezetünk fenntartásának megalapozását. Szükséges több forrás bevonása eredményes és nagy látogatottságú programok megvalósításához.

1% felajánlás

 Hírek  |   2023. március 08., szerda

Alapítványunk idén is várja az 1% felajánlásokat alapítványunk:

DARA NEAO-KP-1-2022/6-000166 sz. pályázat szakmai beszámolója

 Programjaink  |   2023. március 08., szerda

V. NeKED – Nemzeti Kulturális Együttműködés Délen

NeKED – Nemzeti Kulturális Együttműködés Délen rendezvényünk széles körű társadalmi szükségletet elégít ki, melynek társadalmi hatása hosszútávú és folytonos: – Érintett térségek polgármesterei és országgyűlési képviselőivel megalapozzuk a testvér települési találkozók lehetőségét. – Közösségi programokkal. hagyományok ápolásával, értékeket őrizve a kulturális sokszínűséget közvetítjük. – Tapasztalatcsere, kapcsolatbővítés, 7 régió civil szervezeteinek magyarság kulturális értékeinek közvetítése a cél. – A pályázat hozzájárul nemzeti civil céljaink megvalósításához, határ menti kapcsolati tőkénk erősítése érdekében végzett tevékenységünk folytatásához. – Segíti a fontosnak és lényegesnek tartott társadalmi szükségletek kielégítését, hogy azt megfelelően szolgálhassuk és megvalósíthassuk. Partnereinkkel folyamatosan megjelenünk egymás rendezvényein. Anyanyelvünket, hagyományainkat, értékeinket megőrizzük. Szem előtt tartjuk, hogy a civil szervezetekről jelen és jövő időben kell beszélni annak érdekében, hogy a civil hálót erősítsük, a kultúránkon keresztül minél tovább megőrizzük. V. NeKED– Előkészítő fórum 2022.06.04.-én.

A kapott támogatást a cél szerinti tevékenységre illetve működésre fordítottuk. Önkéntes jutalomban részesítettük 1 fő önkéntesünket egész éves munkája jutalmaként. A támogatás fennmaradó részét az eredetileg tervezett szállásköltség felhasználása helyett a kapcsolatépítésre fordítottuk, utazási költséget (kiküldetési rendelvénnyel) finanszíroztunk belőle.

A támogatásból közvetett részesültek azon civil szervezetek amelyekkel sikerült fenntartani az eddigi jó kapcsolatot, vagy új kapcsolatot sikerült kialakítani. Körülbelül 20 szervezettel tudtunk személyesen is találkozni. Működésünkről közvetetten értesült körülbelül 100 fő.

A támogatott tevékenység nem tudott maradéktalanul megvalósulni a kis mértékű támogatás miatt, ezért szükséges további források felkutatása.

Vízkeresztig megtekinthető a nemzet betleheme

 Hírek  |   2023. január 04., szerda

Vízkeresztig látható a nemzet betleheme az Országház előtt – a Jézus születésének misztériumát bemutató installáció a Magyar Művészeti Akadémia Népművészeti Tagozatának felkérésére 34 Kárpát-medencei település fafaragója önkéntes munkájával és 64 népművészeti egyesület összefogásával készült. – adja hírül az MMA Kékedi László ötletgazdával készített interjúja mellett.
Forrás: https://www.mma.hu/muveszeti-hirek/-/event/10180/uzenet-erteke-van-a-nemzet-betlehemenek;jsessionid=A20478EA04E31C0D0AA9012E2A189130
Kép forrása: https://metropol.hu/aktualis/2022/11/34-telepules-fafaragoi-keszitettek-el-a-nemzet-betlehemet-fotok

A Miniszterelnökség pályázati kiírása „Civil Közösségi Szolgáltató Központ” cím elnyerésére

 Hírek  |   2022. október 20., csütörtök

A Miniszterelnökség pályázati kiírása „Civil Közösségi Szolgáltató Központ” cím elnyerésére a 2023-2025 közötti időszakra vonatkozóan

A 2012-ben létrejött Civil Közösségi Szolgáltató Központ címet meghatározott időtartamra, nyilvános pályázat útján, már működő civil szervezetek nyerhetik el. A címbirtokos szervezetek az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 52. §-ában és a címpályázati felhívásban meghatározott feladataikat ellenszolgáltatás nélkül nyújtják. Összesen 20 civil szervezet nyerheti el a címet időszakonként, azaz minden megyében, illetve a fővárosban. A pályázati kiírás, valamint a benyújtáshoz szükséges mellékletek itt érhetők el (a link egyben forrásunk is):

https://civil.info.hu/kezdolap/hirek/index?o=471