DARA NEAO-KP-1-2022/6-000166 sz. pályázat szakmai beszámolója

 Programjaink  |   2023. március 08., szerda

V. NeKED – Nemzeti Kulturális Együttműködés Délen

NeKED – Nemzeti Kulturális Együttműködés Délen rendezvényünk széles körű társadalmi szükségletet elégít ki, melynek társadalmi hatása hosszútávú és folytonos: – Érintett térségek polgármesterei és országgyűlési képviselőivel megalapozzuk a testvér települési találkozók lehetőségét. – Közösségi programokkal. hagyományok ápolásával, értékeket őrizve a kulturális sokszínűséget közvetítjük. – Tapasztalatcsere, kapcsolatbővítés, 7 régió civil szervezeteinek magyarság kulturális értékeinek közvetítése a cél. – A pályázat hozzájárul nemzeti civil céljaink megvalósításához, határ menti kapcsolati tőkénk erősítése érdekében végzett tevékenységünk folytatásához. – Segíti a fontosnak és lényegesnek tartott társadalmi szükségletek kielégítését, hogy azt megfelelően szolgálhassuk és megvalósíthassuk. Partnereinkkel folyamatosan megjelenünk egymás rendezvényein. Anyanyelvünket, hagyományainkat, értékeinket megőrizzük. Szem előtt tartjuk, hogy a civil szervezetekről jelen és jövő időben kell beszélni annak érdekében, hogy a civil hálót erősítsük, a kultúránkon keresztül minél tovább megőrizzük. V. NeKED– Előkészítő fórum 2022.06.04.-én.

A kapott támogatást a cél szerinti tevékenységre illetve működésre fordítottuk. Önkéntes jutalomban részesítettük 1 fő önkéntesünket egész éves munkája jutalmaként. A támogatás fennmaradó részét az eredetileg tervezett szállásköltség felhasználása helyett a kapcsolatépítésre fordítottuk, utazási költséget (kiküldetési rendelvénnyel) finanszíroztunk belőle.

A támogatásból közvetett részesültek azon civil szervezetek amelyekkel sikerült fenntartani az eddigi jó kapcsolatot, vagy új kapcsolatot sikerült kialakítani. Körülbelül 20 szervezettel tudtunk személyesen is találkozni. Működésünkről közvetetten értesült körülbelül 100 fő.

A támogatott tevékenység nem tudott maradéktalanul megvalósulni a kis mértékű támogatás miatt, ezért szükséges további források felkutatása.