NTP-TFV-20-0054

 2022. június 10., péntek

Célunk volt, hogy a résztvevők közösségbe szerveződjenek, objektívan tudjanak nyilatkozni településükről, így annak esetleges problémáit, megújulásra szoruló részeit észrevegyék, valamint, hogy elinduljanak a társadalmi felelősségvállalás útján. Olyan előadásokat is meghallgathatnak a fiatalok, amelyek elindíthatták őket a társadalmi szerepvállalás útján. Elméleti és gyakorlati példákon keresztül ösztönöztük a fiatalokat, hogy eljussanak a program végére odáig, hogy saját egyesületet vagy alapítványt hozzanak létre a tehetséges fiatalokért és egyéb általuk kitűzött célokért, ezzel létrehozva egy saját maguk által működtetett alumnit. Az alumnik célja, hogy a következő generáció csanádpalotai és pitvarosi tehetségeit megfelelően támogassa.

A célcsoporttagok életkora 12-18 év. (általános iskola 7-8. osztályos és gimnázium, középiskola 9-12. osztályos tanulói). 40 főt vontunk be a programba, akik Pitvarosi Petőfi Sándor Általános Iskolába és a Szentesi Horváth Mihály Gimnáziumba járnak. A bevont fiatalok több területen mutatják tehetség jeleit, ilyen az anyanyelvi kompetencia magas szintű használata, a számítógépes eszközökben mutatott jártasság, kézügyesség, hangszeres zenei tudás és a kimagasló sporteredmények vagy a természettudományokban mutatott ügyesség, érdeklődés. A programot hirdettük több iskolában, e-mailben és telefonon is kerestük a résztvevőket, végül a jelentkezett iskolák diákjaiból kerültek ki a mentorált fiatalok. Őket a helyi pedagógusok választották ki.