Csanádbarát Szociális Szövetkezet bemutatkozása

 Hirdetés  |   2015. május 15., péntek

A Szövetkezet célja, hogy tagjainak életminôségét emelje, ennek érdekében programokat szervez elsôsorban tagjai és hozzátartozóik számára. Egy olyan stabilan és önfenntartóan mûködô szociális szövetkezet létrehozás, mely több gazdasági tevékenység összefogásának létrehozásával biztonságos helyi munkahelyeket teremt és lehetôvé teszi, hogy Magyarcsanádon, Csanádpalotán és környékén a társadalmi-gazdasági tevékenységek egymással összhangban valósuljanak meg. A megalakult szociális szövetkezet olyan tevékenységet végez, amelyek a munkanélküli, illetôleg szociálisan hátrányos helyzetben lévô emberek számára is munkalehetôséget kínál. A megalakuló szociális szövetkezet célja létszámában és teljesítésében fejlôdô, a szövetkezet Alapszabálya, továbbá Szervezeti és mûködési Szabályzata szerint mûködô szervezet életre hívása. Közvetett célok: • A helyi szintû közösségszervezés ösztönzése. • Közösségi szolidaritás megerôsítése. • A térségben futó programok és tevékenységek együttmûködésének elôsegítése. A szövetkezet célja, hogy támogassa más helyen is a szövetkezet céljával megegyezô tevékenységek kialakulását, a szövetkezeti mozgalom fejlôdését.