Megjelentek a Nemzeti Tehetség Program 2021. évi nyílt pályázati kiírásai

 Hírek  |   2021. június 09., szerda

(forrás: Nemzeti Tehetség Program)

Összesen 2 milliárd forintnyi támogatásra lehet pályázni a Nemzeti Tehetség Program 2021–2022-es tanévre szóló nyílt pályázatainak keretében, köztük a népszerű Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíjra. A Családokért Felelős Miniszter által koordinált támogatási lehetőségek a www.emet.gov.hu oldalon érhetők el.

A Kormány számára kiemelt nemzeti ügy a tehetségek támogatása. A Nemzeti Tehetség Program pályázatainak keretében 2009 és 2020 között több mint 15 ezer projekt esetében született támogatói döntés, a megítélt támogatások összege meghaladta a 24 milliárd forintot. 2021-ben mintegy 3,6 milliárd forint áll rendelkezésre a Nemzeti Tehetség Program megvalósítására, évente mintegy 300-350 ezer tehetséges fiatal vehet részt a tehetsége kibontakoztatását segítő programban.

A most 2 milliárd forint keretösszeggel meghirdetett pályázatokra magánszemélyek, tehetségsegítő szervezetek, szakkollégiumok, hazai és határon túli oktatási intézmények, valamint a tehetségeket támogató projekteket megvalósító szervezetek pályázhatnak az óvodai tehetségkibontakoztató programoktól egészen az Országos Tudományos Diákköri Konferenciáig.

A szervezetek számára meghirdetett felhívások között megtalálható a tanulmányi és művészeti versenyek szervezésére igénybe vehető forrás, ugyanakkor olyan felhívás is, amelynek keretében nemzetközi versenyeken részt vevő fiatalok juthatnak támogatáshoz. Pályázni lehet egyebek mellett a természettudományos és digitális kompetenciák fejlesztésére, anyanyelvi programokra; művész- és sporttehetségeket, valamint fogyatékossággal élő vagy szociokulturálisan hátrányos helyzetű fiatalokat segítő programok megvalósítására is.

Közvetlenül nyújtott támogatási forma a pályázók körében kiemelkedően népszerű Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj, amely 2015 óta biztosít lehetőséget arra, hogy a Program keretében a tehetséges magyar fiatalok ösztöndíj-támogatásban részesüljenek. Eddig több mint 3700 kiemelkedően tehetséges fiatal részesülhetett ösztöndíjban. A pályázók az ösztöndíjat tehetségük fejlesztésére fordíthatják: például külföldi, személyre szabott egyéni képzésen vehetnek részt, vagy fejlődésükhöz szükséges eszközöket vásárolhatnak.

A most megjelent 11 felhívás megtalálható a www.emet.gov.hu weboldalon. A pályázatok benyújtásának határideje 2021. június 30., illetve egyes pályázatok esetében 2021. július 31.