2013. évi vidékfejlesztési tervünk

 Vidékfejlesztés  |   2013. január 26., szombat

Az Európai Dél-Alföldi Regionális Alapítványnak fontos a régió civil szervezeteivel való hatékony kapcsolattartás és a civil párbeszéd fenntartása, fejlesztése.

Rendszeres szakmai fórumok és konzultációk megszervezésével segítenénk tovább a civil szervezetek szakmai tudásának fejlődését, ezáltal megteremtve a nyilvánosság, az érdemi véleményalkotás és érdekérvényesítés lehetőségét a számukra.

Hátrányos helyzetű településeken Vidékfejlesztési Nyílt Napokat, ezen belül fórumokat szervezünk és tanácsadást tartunk 4 hónapon keresztül, 10 településen (Ambrózfalva, Apátfalva, Csanádalberti, Csanádpalota, Királyhegyes, Magyarcsanád, Mezőhegyes, Nagyér, Nagylak, Pitvaros).

Településenként havonta (Nyílt Napokon, a rendezvény után) a tanácsadó fogadóórát tart minden településen. Vidékfejlesztéssel kapcsolatos pályázati lehetőségekről, tapasztalatokról, tanyafejlesztési programokról egyénre szabottan az érdeklődőknek.

Tervezett tanácsadások időpontjai (az alábbi 10 településen, havonta 10 munkanap):

                                Szeptember 09-13-ig és 16-20.-ig,

                                Október 07-11-ig és 14-18-ig,

                                November 11-15-ig és 18-22-ig,

                                December 09-13-ig és 16-20-ig.

Hétköznapokon 16:00 órától 18:00 óráig a következő település sorrendben: Ambrózfalva, Apátfalva, Csanádalberti, Csanádpalota, Királyhegyes, Magyarcsanád, Mezőhegyes, Nagyér, Nagylak, Pitvaros.

Kéthavonta minden településen Vidékfejlesztési Nyílt Napokat, ezen belül fórumokat tartunk, ahol a felmerülő kérdésekre a meghívott szakemberek válaszolnak, mind a kormányzat képviselői, a Széchenyi Programiroda, és a Vidékfejlesztési Iroda munkatársai. Ezek a kerekasztal-megbeszélések, találkozók jó lehetőséget teremtenek a bemutatkozás mellett, a példák ismertetésére, a felmerülő programok bemutatására, és így az azon történő más szervezetek bemutatkozására. Ezekkel továbbá megteremtenénk a nyilvánosságot, az érdemi véleményalkotást és érdekérvényesítés lehetőségét.

A Csongrád és Békés Megyei Vidékfejlesztési Nyílt napok tervezett programja:

Tervezett időpontok: Szeptember 09-13.-ig és 16-20.-ig, illetve

                                  November 11-15-ig és 18-22-ig.

Hétköznapokon 14:00 órától 16:00 óráig a következő település sorrendben: Ambrózfalva, Apátfalva, Csanádalberti, Csanádpalota, Királyhegyes, Magyarcsanád, Mezőhegyes, Nagyér, Nagylak, Pitvaros.

Témák a nyílt napokra, amikben a meghívott szakértőink előadást is tartanak (fórumonként 6-8 témában):

1. A térségi vidékfejlesztési iroda bemutatkozása

2. Parlagfű Bejelentő Rendszer, civilek a parlagfű irtás területén

3. Határon túli magyar szervezetek bemutatkozása

4. A Vidékfejlesztő Program társadalmi hatása

5. Résztvevő civil szervezetek bemutatkozása

6. Vidékfejlesztési támogatások, pályázati lehetőségek

7. A Széchenyi Programiroda bemutatkozása

8. Vidéki közösségek fejlesztési programjai

9. Nemzeti Tanyafejlesztési Program

10. A magyar dinnye sikere

11. Az új Földtörvényben rejlő lehetőségek

12. Szociális Szövetkezetek a vidékfejlesztésért

A települések polgármestereivel együttműködési megállapodást kötöttünk, amelyben a vidékfejlesztő, faluszépítő tevékenységbe bevonjuk a helyben foglalkoztatott közmunkásokat. Előzetes felmérések alapján a településhez tartozó kültéri részek megtisztítása és tisztántartása is beletartozna a munkájukba. Ezek koordinálását vállaljuk fel.

A településekhez tartozó kültéri csatornarendszer és földterületek, illetve a beltéri parkosítás igényének felmérése, a helyi játszóterek és oktatási intézmények kültéri képének felmérése után, a koordinációt végző munkatársunk meg tudja mondani az érintett önkormányzati közfoglalkoztatási munkaprogram irányítójának, hogy mely részeken szükséges a tisztítás, és a folyamatos felügyelet.

Vidékfejlesztés a Kormányzat, a területfejlesztés szakmai és civil szervezetei számára a partnerség aktuális kérdéseiről

A területfejlesztés kormányzati, területi és szakmai képviselői – a területfejlesztési törvény megszületése, vagyis közel tíz év óta – különböző intenzitással működnek együtt a területfejlesztésben érintett és érdeklődő civil szervezetekkel. A területfejlesztési törvény 2004. évi módosítása rendezte a különböző szintű területfejlesztési döntési fórumokba történő civil képviselet delegálásának szabályait. Ennek eredményeként megalakultak az országos, a regionális, a megyei és számos helyen a kistérségi Civil Egyeztető Fórumok, a CEF-ek.

Az eddigi működési tapasztalatok azt igazolják, hogy:

  1. A közhatalmi és a területfejlesztési szakmai szervezetek részéről nyitottság és több helyen segítőkészség tapasztalható a törvény szerinti civil együttműködés iránt. Számos esetben tapasztalható, hogy kimondottan igénylik a civilek véleményét és építenek a civil kezdeményezésekre.
  2. Előfordulnak azonban bizonytalanságok mind a CEF-ek kezelésében, támogatásában, mind általában a partnerség értelmezésében. Helyenként és helyzetenként azonban előítélet, párbeszédzavar is tapasztalható a civil kapcsolatokban.
  3. Nehezíti a helyzetet, hogy a közigazgatási reform lassan halad előre, illetve jelentős számban vannak még olyan kistérségek, ahol a Civil Fórumok a mai napig nem alakultak meg, illetve a térség területfejlesztési szakmai szervezetének nincs érdemi kapcsolata a térség civil szerveződéseivel. Helyenként a civil szervezetek sem ismerték fel a törvényi keretek adta lehetőségeket.

 A hazai választásokat, illetve az új Kormány megalakulást követően némiképp átrendeződnek a kormányzati hatáskörök, amelyek érintik a területfejlesztés, így a civil részvétel vonatkozásait. A leírt helyzet és az új kormányzati struktúra kialakulása miatt a területfejlesztésben résztvevő civil szervezetek, illetve a térségi CEF-ek részéről az alábbi ajánlással élünk:

  1. A Kormányzati, illetve központi, térségi és helyi politikai szervek felé:

–          folyamatosan működtessék a területfejlesztés törvény szerinti döntési fórumait,

–          tartsák fenn a területfejlesztési törvény szerint kialakított civil képviseleti rendet,

–          mind térségi, mind települési szinten legyenek nyitottak és fogékonyak a civil oldali kezdeményezések, vélemények iránt,

–          pályázatokkal, önálló forrásokkal és más eszközökkel segítsék, illetve támogassák a területfejlesztésben résztvevő civil szervezetek működését, fejlődését, szakmai ismereteik fejlesztését,

  1. A térségi szakmai döntési fórumok, illetve szervezeteik felé:

–          a korszerű partnerségi és társadalmi tervezési elveknek megfelelően vonják be a CEF-ek delegáltjait a térségi tervezési, döntési és ellenőrzési folyamatokba,

–          rendszeres szakmai fórumok és konzultációs napok szervezésével segítsék a civil szervezetek szakmai tudásbázisának fejlődését, ezáltal teremtsék meg a nyilvánosság, az érdemi véleményalkotás és érdekérvényesítés érdemi lehetőségét,

  1. A civil szervezetek, illetve térségi fórumaik felé:

–          a különböző szinten megalakult civil egyeztető fórumok segítsék elő, hogy az ország minden térségében jöjjenek létre és működjenek a Civil Egyeztető Fórumok,

–          a CEF-ek alakítsák ki mind horizontálisan, mind vertikálisan az egymás közötti információ- és tapasztalatcsere feltételeit és lehetőségeit,

–          különösen a kistérségi CEF-ek segítsék elő a települési (mikrokörzeti) CEF-ek létrejöttét és az információs hálózatba történő bekapcsolódásukat.