Tiszamenti kulturális találkozó Szegedtől Zentáig

 2015. január 26., hétfő

Projektünk célcsoportjai a szegedi kistérség civil szervezetei és a vajdasági – Szabadka, Zenta környéki – civil szervezetek voltak. Három helyszínen, Szegeden, Zentán és Szabadkán szerveztük meg a civil fórumokat, ahol a szervezetek bemutatták működésüket. Az egyik legfontosabb eredményként a szervezetek munkájának megismerése említhető, valamint egy kölcsönös partnerségi viszony kiépítése. A kerekasztal-megbeszélések, találkozók lehetőséget teremtettek a bemutatkozás mellett a jó példák ismertetésére, a példa jellegű programok bemutatására, illetőleg új szervezetek, új programok megvalósításába való bevonására. A térségi egyeztetések révén erősödött a civil párbeszéd, az új kapcsolatok kialakításának eredményeképpen erősödött a civilek közös, egységes fellépése, akciói, programjai.

A fórumokon résztvevők látóköre bővült, valamint az új együttműködések eredményeként a résztvevők esélyesebben indulhatnak akár nagyobb, uniós pályázatokon is.

Felvettük a kapcsolatot a már meglévő partnerekkel, illetőleg új partnereket kerestünk meg. Határmenti együttműködő partnereink, többek közt a vajdasági péterrévei „Tiszamente” Közművelődési és Népművészeti Egyesület, valamint a zentai Vajdasági Magyar Művelődési Intézet voltak, de együttműködtünk még a Vajdasági Magyar Kultúrális Szövetséggel és a Délibáb Művelődési egyesülettel is.

Projektünk első állomása Szabadka volt május 3-án. A programon, alapítványunkon kívül még hat másik szervezet képviseltette magát. A szervezetek hosszabb és részletes bemutatkozás után rövidebb előadást tartott többek között Szalai Teodora a „CI-FI” Civil Központtól. A képviselő elmondta, hogy a szervezet Délvidék civil magyarajkú társadalmának fejlesztését tűzte ki célul. A civil központjuk mellett, egy példaértékű civil portált is létrehoztak, valamint jelentős szerepet vállalnak a zentai magyar identitás és kultúra megőrzésében. A Wass Albert emléktársaság képviselője, Sándor Terézia, pedig a magyarnyelvű irodalom olvasásának és életben tartásának fontosságáról beszélt a szórvány magyarság körében. A programot eszmecserével folytattunk a magyar identitás és kultúra megőrzésének lehetőségeiről, nehézségeiről, a hatékony civil összefogásról, valamint a civil elektronikus portálok jelentőségéről.

Programunk második állomása május 13-án Szeged volt. A programot, alapítványunkon kívül, még nyolc másik szervezet képviselője tisztelte meg aktív jelenlétével. A bemutatkozások után, többek között rövid előadást tartott Koncz Lázár, aki a magyar kisebbség kultúrájának megőrzésében elengedhetetlennek tartja a gyermekek identitásának megőrzését. Ennek érdekében az egyesület aktív szerepet játszik helyi magyar gyermekprogramok szervezésében, többek között kézműves tanfolyamokat is indítanak. Az előadások után kerek-asztal megbeszéléssel folytatódott a program, melynek keretében szó esett a magyar civil szervezetek szerepvállalásáról a határ menti magyar civilek megsegítésében. A program végén számos bíztató együttműködési megállapodás is született.

Programunk befejező részére május 28-án a Vajdaság szívében Zentán volt. A résztvevő szervezetek bemutatkoztak, majd kerek-asztal megbeszélés keretében együttműködési lehetőségekről és a határon inneni és túli civil társadalmat érintő problémákról folytattak szakmai eszmecserét.

A kerek-asztal találkozók sikerét a projekt zárásaként dokumentáltuk a résztvevők száma és visszajelzései alapján. A fórumon résztvevő szervezeteknél tájékozódtunk, hogy tevékenységünk mennyiben segítette munkájukat, valamint felmértük igényeiket a „Tiszamenti Kulturális Találkozó” projekt folytatására vonatkozóan.

Programunk célja a szegedi kistérség civil szervezetek és a vajdasági – Szabadka, Zenta környéki – civil szervezetek egy közös programon való összekovácsolása volt. További célunk volt, hogy a térségi egyeztetések révén élénkebbé váljék a civil párbeszéd határon innen és túl. Az új kapcsolatok kialakításának eredményeképpen erősödjön a civilek közös, egységes fellépése. A fórumokon résztvevők látóköre bővüljön, megismerjék egymás szervezetét, tevékenységét, így ezen keresztül bepillantást nyerjenek egymás terveibe, hosszú távú elképzeléseibe. A program távlati céljai között szerepelt még, hogy a kialakuló nemzetközi együttműködések által, növekedjen a sikeres pályázási esély, különböző uniós pályázatokon.

– See more at: http://civilszeged.hu/node/74#sthash.NDY8ZzKd.dpuf