Programjaink 2014

 2015. január 26., hétfő

Nem feledkezünk meg magyarságunkról. Főként a Kárpát-medencében élő magyarok és a szórvány magyarságban élő magyarok identitásának őrzésére törekszünk, mindezt tesszük az együttműködések által, valamint kultúra felhasználásán keresztül.

Nemzeti civil céljainkhoz igazodva országos és határon túli civil szervezeteket felkaroló ernyőszervezetként működünk. A Kárpát-medence 7-7 régiójában együttműködéseket kötünk, kapcsolatokat ápolunk. A civilek közötti tapasztalatcsere érdekében „Civil Honfoglalás – Civil Szerződés” hagyományteremtő programunkat folytatjuk, megvalósítása 2014. június 27-28-29-én történik „NeKED – Nemzeti Kulturális Együttműködés Délen” Kárpát-medencei nemzeti civil találkozó elnevezéssel. Célunk a Kárpát-medencében tevékenykedő, magyar ajkú civil szervezetek sikereinek bemutatása, kulturális programokkal színesítve.

Programunkkal párhuzamosan megrendezésre kerül a „Civilek a Tudományért, magyarságért kerekasztal találkozó”.

Civil partnereinknek segítséget nyújtottunk programjaik szakszerű megvalósításában, ennek eredményeképpen programokat szervezünk és valósítunk meg Kárpátalján, Erdélyben, Muravidéken, Felvidéken és hazánk több megyéjében.

Fő üzemeltetője vagyunk a www.magyarsiker.info internetes portálnak.

Honlapjainkat folyamatosan fejlesztjük, tartalmát bővítjük azoknak a szervezeteknek a bemutatásával, akik csatlakoznak határtalan kapcsolatrendszerünkhöz.

Regionális és megyei civil levelezőlistát működtetünk, melyen közel 1000 civil szervezet képviselője van jelen.

Vidékfejlesztő tevékenységünk része a szociális- és esélyegyenlőségért végzett minőségi, szakszerű munkánk fejlesztése, melynek első nagy lépése, hogy gyakorlattal rendelkező munkatársakkal végezzük ezt, akik folyamatos képzésen vesznek részt.

2013. október 31-én zártuk TÁMOP-5.5.2.-11/2-2012-0073 „Önkéntesség elterjesztése a hátrányos helyzetű Csanád térségben” elnevezésű projektünk megvalósítását. Önkéntes Pontot működtetünk Csanádpalotán és Pitvaroson. Több mint 150 fő regisztrált önkéntes részvétele a civil tevékenységünkben segíti működésünket, mi pedig segítjük társadalmi szerepvállalásukat, önbecsülésüket.
2014 évben TÁMOP-2.6.2-12/1-2012-0279 számú, “Munkaerő-piaci szolgáltatásaink fejlesztése a Dél-Alföldön” című projektet bonyolítjuk.
Vállaljuk mind a munkáltatók, mind a munkakeresők támogatását a kiemelten a hátrányos helyzetű térségekben.

2014 év júniusától Munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtunk TQM Minőségbiztosítási rendszer kialakításával, Minőségirányítási Kézikönyv használatával:

  • Munkaerő-piaci információk nyújtása munkáltatóknak
  • Munkaerő-piaci információk nyújtása munka iránt érdeklődőknek
  • Álláskeresési technikák átadása
  • Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás
  • Közfoglalkoztatás szervezés

Hozzájárulunk, hogy az ország egész területén azonos színvonalú szolgáltatásokat kapjanak az álláskeresők. Alapítványunk munkatársai felkészítő képzéseken vettek részt. Célunk, hogy szolgáltatásainkkal és segítségünkkel, minél többen el tudjanak helyezkedni a munkaerő piacon.

A minőség megvalósítását elsősorban vezetői feladatnak tekintjük, ezért magában foglalja a vezetési filozófiát, a hozzá tartozó stratégiát, valamint a stratégia megvalósítását szolgáló sokféle technikát, az ellenőrzés módját. Célunk, olyan folyamat létre hozása, amely a szervezetünk egészére kiterjedően állandóan hat a minőségre, és nemcsak a szolgáltatás, hanem a teljes folyamat minőségének javítására.

Kiemelkedő figyelmet fordítunk a közösségi együttműködési rendszerre, mely a szolgáltatás megvalósítását biztosítja. A szervezet működtetését, átláthatóan és hatékony, tervezett gazdálkodási rendszer meglétével irányítjuk, koordináljuk. Elérhető, átlátható és kezelhető adminisztrációs rendszert használunk.

Munkánkat küldetésünk elérésének útján irányítjuk, szervezett kommunikációval és a külső és belső minőség fejlesztésével.

Munka értékelési rendszerünk kialakításával és folyamatos használatával előkészítjük a következő 3 éves stratégiánkhoz szükséges információkat, mely szerint újra értékeljük céljainkat, küldetésünket és jövőképünket.

Gyakornokok fogadása: Pályakezdő fiatalokat fogadunk szakmai gyakorlatuk teljesítése- és megszerzése érdekében. Ennek érdekében a SZTE Karrier Irodájával kapcsolatot ápolunk.

További eredményeink ismeretében folyamatosan hírt adunk magunkról.

– See more at: http://temp.szegedhir.hu/content/programjaink-2014#sthash.zHti0yMs.dpuf