Programjaink 2013

 2015. január 26., hétfő

Az Európai Dél-Alföldi Regionális Alapítvány 2013 évben is folytatja és bővíti eddigi tevékenységét.

Nemzeti civil céljainkhoz igazodva országos és határon túli civil szervezeteket felkaroló ernyőszervezetként működünk. A Kárpát-medence 7-7 régiójában együttműködéseket kötünk, kapcsolatokat ápolunk. A civilek közötti tapasztalatcsere érdekében „Civil Honfoglalás – Civil Szerződés” hagyományteremtő programunkat folytatjuk.

Civil partnereinknek segítséget nyújtottunk programjaik szakszerű megvalósításában, ennek eredményeképpen programokat szerveztünk és valósítottunk meg Kárpátalján, Erdélyben, Szlovéniában, Felvidéken és hazánk több megyéjében. Fő üzemeltetője vagyunk a www.magyarsiker.info internetes portálnak.

Honlapjainkat folyamatosan fejlesztjük, tartalmát bővítjük azoknak a szervezeteknek a bemutatásával, akik csatlakoznak határtalan kapcsolatrendszerünkhöz.

civilszeged.hu

www.onkentespont.temp.szegedhir.hu

www.munkaeropiac.temp.szegedhir.hu

Regionális és megyei civil levelezőlistát működtetünk, melyen 1000 civil szervezet képviselője van jelen.

Akadnak váratlanul felmerülő, hirtelen megoldásra váró helyzetek, melyek komoly kihívást jelentenek. A szakmai munka fejlődése-, az összefogás és a jó gyakorlatok megosztása érdekében a tájékozottságot és a felkészültséget a munkatársak folyamatos képzésével és értekezletekkel segítjük. Arra törekszünk, hogy a mindennapi munkánk során fontos és jól használható ismereteket adjunk át a hozzánk forduló egyének és közösségek számára.

Több mint 150 fő regisztrált önkéntes részvétele a civil tevékenységünkben segíti működésünket, mi pedig segítjük társadalmi szerepvállalásukat, önbecsülésüket.

2012. november 30-ig tartott TÁMOP 5.3.1-C-09/2-2010-0103 projektünk. Csanádpalota térségében élő 45 fő hátrányos helyzetű személy társadalmi integrációját támogató komplex HR fejlesztést végeztünk, mely javítja a foglalkoztathatóságot és az önálló életvitelre való felkészítést. Egészségőr és kosárfonó-rattan bútor készítő OKJ-s képzésünkkel és a munkakipróbálás lehetőségével eredményt értünk el a mélyszegénység felszámolásához vezető úton, a munkaerő-piacra való visszakerülés ösztönzésében, valamint a megélhetési biztonság szociális és munkaerő-piaci elemeinek összekapcsolásában.

A program zárásaként 2012.szeptember 1-től Segítő Aktív Klubot indítottunk a hátrányos helyzetűek megsegítésére Csanádpalotán.

2012. november 1-én kezdtük meg TÁMOP-5.5.2.-11/2-2012-0073 „Önkéntesség elterjesztése a hátrányos helyzetű Csanád térségben” elnevezésű projektünk megvalósítását. Önkéntes Pontot működtetünk Csanádpalotán és Pitvaroson.

2013-ban hat önkéntes akciót (kézműves foglalkozást, felolvasó napokat, környezetrendezési napokat) valósítunk meg a térség településein. Csanádpalotán, Pitvaroson, Csanádalbertin, Ambrózfalván, Kövegyen és Nagyéren. Projektünk célja az Önkéntesség terjesztése, népszerűsítése a Dél-magyarországi régióban a Csongrád Megyei Önkéntes Centrum tevékenységéhez kapcsolódva.

2013. június 01-én kezdtük meg TÁMOP-2.6.2-12/1-2012-0279 számú, “Munkaerő-piaci szolgáltatásaink fejlesztése a Dél-Alföldön” című projektet. Megvalósításával munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz kapcsolódó TQM minőségirányítási rendszer alkalmazásával hozzájárulunk, hogy az ország egész területén azonos színvonalú szolgáltatásokat kapjanak az álláskeresők. A kidolgozott sztenderdeknek megfelelően fejlődnek munkaerő-piaci szolgáltatást végző munkatársaink készségei; fejlődik a szervezeti kultúránk, átlátható, transzparens protokollok alapján biztosítjuk szolgáltatásaink minőségét, hatékonyságát, és az ügyfelek útját szervezetüknél. Alapítványunk munkatársai felkészítő képzéseken vesznek részt. Célunk, hogy szolgáltatásainkkal és segítségünkkel, minél többen el tudjanak helyezkedni a munkaerő piacon.

– See more at: http://civilszeged.hu/programjaink_2013#sthash.2Px0wKNo.dpuf