Beszámoló

 2015. január 26., hétfő

Projektünk átfogó célja a 2008-ban „Civil honfoglalás – Civil vérszerződés” címmel megrendezett országos civil találkozó hagyomány jellegű folytatása volt nemzetközi partnerek bevonásával. Programunk konkrét célja olyan együttműködési formák kezdeményezése és működtetése volt, melyek hosszú távon hozzájárulnak a civil aktivitás növeléséhez, a társadalmi nyilvánosság szélesítéséhez, a kulturális értékek továbbviteléhez, a magyarságtudat, identitástudat megőrzéséhez. Programunkon 2010. május 15.- 16-án 57 fő vett részt különböző magyar és határ menti civil szervezetektől.

A projekt által elért konkrét eredményként említhetjük, hogy számos határ menti szervezet tudott együttműködő partnerekre szert tenni, így bővíteni tudták már meglévő kapcsolati rendszerüket programunk segítségével. A résztvevők új ötletek, tudás és szakértelem birtokába kerültek. Programunk megfelelő alkalmat biztosított a jó gyakorlatok, példák átadására, a szervezetek eredményes működésének elősegítésére, a civilek érdekérvényesítő képességének javítására.

Május 15.:Hivatalos megnyitó, beszédet mond Baksa József, Humán Európa Szövetség, a rendezvény moderátora. Hazai és a határ menti civil szervezetek hosszabb bemutatkozása és szakmai előadások, először a határ menti régiók (Felvidék, Muravidék, Burgenland, Horvátország, Vajdaság, Erdély) képviselőitől. Zsótér Iris a Burgenlandi Magyar Kultúregyesülettől az ausztriai magyar származású gyermekek anyanyelvének megőrzéséről és a kultúra fenntartásáról beszélt.  Tóth Tímea a Diákhálózat – Študentská sieť- a felvidéki magyar egyetemisták országos szervezetétől a felvidéki magyarajkú egyetemisták kulturális asszimilálódása ellen vívott küzdelmeket mutatta be. Nagy G. Attila a Partiumi Michiel de Ruyter Tudományos Társaságtól az erdélyi civil szervezetek helyzetéről tartott beszámolót. Dr. Bodó Barna „Kárpát-medencei civil integráció” címmel tartott érdekfeszítő előadást. Koncz Lázár a Petőfi Művelődési Egyesület képviseletében tartott előadást az egyesület helyi tevékenységeiről, többek között a civil szervezetek szerepéről a kisebbségi magyar kultúra megőrzésében. Tót Mária Terézia EU-Vajdasági Felnőttképzési Központtól, a szervezet a vajdasági magyarajkú felnőttek képzésében vállat szerepéről tartott előadást. Domonkos Lídia a Profil Polgárok Egyesülete képviseletében az észak-vajdasági szervezetek helyzetéről készített felmérés eredményeit prezentálta. Dr. Csordás Mihály a kishegyesi Csépe Imre Emlékbizottságtól  „A Körös-szögi és a kishegyesi kistérségek úttörő próbálkozása az együttműködésre” címmel tartott szakmai beszámolót. Dr. Tóth Isaszegi Sándor a Topolya és Kishegyesi Községi Rákellenes Társaság képviselője a civil szervezetek határon túli együttműködésének fontosságáról és szerepéről beszélt a rákellenes harcban. Horváth Szilvija Szlovéniából a Lendvai Ifjak Egyesületétől a Life-ház EU-s projektről tartott előadást. Érdekfeszítő előadásokat hallhattunk még a következőktől Sándor Terézia (Wass Albert Emléktársaság), Dvorszki Péter (Tisza-menti Nagycsaládosok Egyesülete), Tóth-Glemba Klára (Petőfi Magyar Művelődési Egyesület), Németh Mónika (KÉKifi), Bakos Elizabeta (Lányi Ernő IME), Kiss Gyula (Újvidéki Európa Alapítvány), Balanyi Sándor (Fehér tó–Hagyományápoló és környezetvédő Egyesület), Vass Larissza, Dr Prim L. Bojana. A nap második felében a magyarországi civil szerveztek tartottak szakmai előadásokat különböző témákban. A sort Gazsi Árpád nyitotta a Nonprofit Regionális Alapítványtól, majd Hajdú Géza előadása következett. Schreiner Jenő előadását a Zalai Harangláb Egyesülettől, Dr. Csige Sándor Szentendrei Petőfi Kulturális és Hagyományőrző Egyesület képviselőjének előadása követte. Jenei Jánosné, Pajzsmirigy Betegek Egyesülete, előadásában a betegek és a civil szervezetek kapcsolatáról beszélt. Schád László a Tini-telefon Lelkisegélyszolgálattól a határokon átnyúló civil együttműködésekről értekezett. A sort a „házigazda” Ács-Sánta Gyuláné az Európai Dél-Alföldi Regionális Alapítvány elnökének beszéde zárta.A délután folyamán sor került a rendezvény lényegére a Civil Szerződésre és a Civil vezérek esküjére, amikor a hazai és a határmenti régiók civil szervezetei jelképesen szövetséget kötöttek az együttműködések megerősítése és további együttműködések kialakítása végett.Látogatás tettünk az Ópusztaszeri Emlékparkba, majd kerek-asztal megbeszélést folytattunk a határon belüli és a nemzetközi együttműködési lehetőségekről. A napot kulturális est és magyar népzene zárta.

Május 16: A nap folyamán műhelymunka folyt a konkrét együttműködések előkészítése céljából. Program zárásaként Ács-Sánta Gyuláné tartott beszédet.

Projektünk célja a 2008. december 13-án „Civil honfoglalás – Civil vérszerződés” címmel megrendezett országos civil találkozó folytatásának megrendezése volt határ menti magyar civil szervezetek bevonásával. Programunk célja egy szakmai párbeszéd elindítása és együttműködések kezdeményezése volt, az anyaországi és a határ menti magyar civil szervezetek között. Programunk célja és eredményei a pályázatban tervezettekhez képest csak annyiban módosultak, hogy Kárpátaljáról sajnos nem tudtunk szervezeteket vendégül látni a vízumkötelesség miatt.

A program folytatása indokolt, hiszen a projekt során egyértelművé vált, hogy szükség van a magyar és a határ menti magyar kisebbség civil szervezeteinek együttműködésére. A kulturális értékek, hagyományok továbbvitelében fontos szerepet játszanak a civil szervezetek, azok programjai, tevékenységeik. Így fontos szereppel bírnak a határon túli magyar civil szervezetek is a térségükben élő magyar ajkú népesség identitásőrzésének segítésében, az anyaországgal történő kapcsolattartás előmozdításában. A találkozó révén erősödik a civilek közötti interkúlturális párbeszéd, valamint a résztvevők szakmai tapasztalatcseréjén túl az informális tanulás, a kulturális értékek megismertetése és népszerűsítése is fontos szempont.

Programunk egyik alapvető célja olyan szakmai együttműködési formák kezdeményezése és működtetése, melyek hosszú távon hozzájárulnak a határokon átívelő civil aktivitás növeléséhez, a társadalmi nyilvánosság szélesítéséhez, a kulturális értékek továbbviteléhez, a magyarságtudat megőrzéséhez.

– See more at: http://civilszeged.hu/beszamolo#sthash.MT1Kj5r7.dpuf